Általános szerződési feltételek

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt mindenképpen olvassa el a jelen ÁSZF-et, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja ennek tartalmát! Hatályos: 2024. március 1-től

A szolgáltató adatai:
E-mail: hello@kolyokweb.hu
Telefonszám: 06205345977
Név: Kasche Norbert egyéni vállalkozó
Székhely: 2151 Fót Szent Imre utca 65/2
Levelezési cím: 2151 Fót Szent Imre utca 65/2
Adószám: 57957214-1-33
Képviselő: Kasche Norbert
Bankszámlaszám: 10402197-50526953-82801004 (KH Bank)

 1. A Bérbeadó és a Bérlő jogai és kötelezettségei
  1.1 A szerződés tárgya szerinti Eszköz minden esetben a Bérbeadó tulajdona, Bérlő tulajdonjogot a bérelt Eszközön a bérlet végén nem szerez.
  1.2 A Bérbeadó kötelezettségei
  A Bérbeadó köteles:
 • az Eszközt használható, működőképes állapotban tartani, és a Bérlőnek átadni,
 • az Eszközt karbantartani és a normál használat közben előforduló hibákat kijavítani, illetve kijavíttatni,
 • az Eszközt tiszta, esztétikus állapotban átadni a Bérlő számára.
 1. Bérlő kötelezettségei
  A Bérlő köteles:
 • a bérlés idejére teljes anyagi felelősséget vállalni az Eszköz és az átadott tartozékok 1. számú mellékletben rögzített értékéig,
 • a bérbe vett Eszközt és tartozékait az előírásoknak és a használati útmutatónak megfelelően, rendeltetésszerűen, elvárt gondossággal használni, illetve üzemeltetni,
 • az Eszközt és tartozékait olyan műszaki és esztétikai állapotban visszajuttatni Bérbeadó részére, ahogyan azokat átvette,
 • az Eszköz és tartozékainak sérülését, meghibásodását haladéktalanul, de legkésőbb az Eszköz visszaszolgáltatásakor jelezni a Bérbeadónak.
 • a bérelt eszköz csomagolását megőrizni, és ugyanabban a csomagolásban visszaküldeni a bérelt eszközöket, amelyekben Bérbeadó küldte! A méretre készíttetett kartondobozok megtérítési díja bruttó 3000 Ft, amennyiben az nem kerül visszaküldésre,
 1. Amennyiben az Eszközben és/vagy a tartozékaiban a Bérlőnek felróható okokból kár keletkezik, úgy azt a Bérbeadó jegyzőkönyvben rögzíti, és az igazolt javítási/helyreállítási költségeket a Bérbeadó a Bérlőre hárítja.
 2. Bérlő kötelezi magát, hogy az Eszköz meghibásodásának javítási költségét a Bérbeadó részére megtéríti az erre vonatkozó számla kézhezvételét követő 8 napon belül.
 3. Ettől a Bérbeadó üzletpolitikai megfontolásból alkalmanként eltekinthet.
 4. A Bérbeadó az Eszköz használatából eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal.
 5. A bérleti díj
  7.1. A Bérlő az igénybe vett Eszköz után bérleti díjat köteles fizetni. A bérleti díj általános mértékét a https://kolyokweb.hu/arlista menüpont alatt találja meg a Megrendelő.
  Igény esetén hosszabb bérlésre is van lehetőség, amelynek áráról a Megrendelő és a Bérbeadó írásos formában megegyezik.
  7.2. Külön megállapodás hiányában minden esetben a www.kolyokweb.hu honlapon található
  rögzített díjtétel kerül számlázásra.
  7.3. A Bérlő tudomásul veszi, hogy bérleti díj fizetési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a bérbe vett eszközt harmadik személytől függő okok miatt nem tudja használni.
  7.4. A bérleti díj fizetése minden esetben előre történik – az eszköz átvételét megelőzően – készpénzben, vagy átutalással, számla alapján.
 6. Bérlési idő számítása: 1 naptól akár 1hónapig:1 hónap bérlése esetén pl: szeptember 10.-október 10. A kölcsönzési díjat a kölcsönzés megkezdésének napjától számítjuk.
 7. Az eszközök visszajuttatása Bérlő felelőssége és költsége, igény esetén Bérbeadó vállalja a visszaszállítás szervezését a Bérlő lakcíméről. Ez irányú igényt a csomagfelvételi dátum megadásával Bérlő a hello@kolyokweb.hu email címen jelezheti.
 8. A bérleti díj általános mértékét a Bérbeadó egyoldalúan nem módosíthatja.
 9. Kártérítés
  11.1. A Bérlő az Eszközben a bérlet időtartama alatt keletkezett teljes kárt köteles a Bérbeadónak megtéríteni, az erre vonatkozó igazolt számla alapján, annak kézhezvételétől számított 8 napon belül.
 1. A jelen szerződés azonnali hatályú felmondására kizárólag a Bérbeadó jogosult abban az esetben, ha a Bérlő nem tesz eleget a bérleti díj fizetési kötelezettségének.
 2. Bérlő reklamációit az alábbi módokon intézheti:
  E-mailben: hello@kolyokweb.hu, melyben kérjük leírni a pontos problémát, ha lehetséges, kérjük fényképfelvétel csatolását is a hibáról. 1 munkanapon belül válaszolunk, és jogos igény esetén intézkedünk a hiba kijavításáról a válaszlevélben leírtak szerint.

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:


Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602
Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507-154 Fax száma: (72) 507-152 Elnök: Dr. Bodnár József E-mail
cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu , info@baranyabekeltetes.hu


Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-
525, (76) 501-532 Fax száma: (76) 501-538 Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna E-mail cím:
bekeltetes@bacsbekeltetes.hu


Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 324-976,
446-354, 451-775 Fax száma: (66) 324-976 Elnök: Dr. Bagdi László E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu;
bmkik@bmkik.hu


Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszáma:
(46) 501-091, 501-870 Fax száma: (46) 501-099 Elnök: Dr. Tulipán Péter E-mail cím:
bekeltetes@bokik.hu


Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax
száma: (1) 488-2186 Elnök: Dr. Baranovszky György E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu


Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-
250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149 Elnök: Dr. Horváth Károly E-mail cím: info@csmkik.hu


Fejér Megyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. Telefonszáma: (22)
510-310 Fax száma: (22) 510-312 Elnök: Dr. Vári Kovács József E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;
bekeltetes@fmkik.hu


Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma:
(96) 520-202; 520-217 Fax száma: (96) 520-218 Elnök: Horváth László E-mail cím:
bekeltetotestulet@gymskik.hu


Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Ügyintézés helyszíne:
4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15. Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745 Fax: 06-52-500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu


Heves Megyei Békéltető Testület Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615 Elnök: Dr. Gordos Csaba E-mail cím:
bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610 Fax száma: (56) 370-005 Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit E-mail cím:
bekeltetotestulet@jnszmkik.hu


Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszáma:
(34) 513-010 Fax száma: (34) 316-259 Elnök: Dr. Rozsnyói György E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu


Nógrád Megyei Békéltető Testület Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520-
860 Fax száma: (32) 520-862 Elnök: Dr. Pongó Erik E-mail cím: nkik@nkik.hu


Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240. Telefonszáma:
06-1-269-0703 Fax száma: 06-1-269-0703 Elnök: dr. Csanádi Károly E-mail cím:
pmbekelteto@pmkik.hu


Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046 Elnök: Dr. Novák Ferenc E-mail cím: skik@skik.hu


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 Fax száma: (42) 420-180 Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz
Katalin E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu


Tolna Megyei Békéltető Testület Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456 Elnök: Dr. Gáll Ferenc E-mail cím: kamara@tmkik.hu


Vas Megyei Békéltető Testület Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936 Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán E-mail cím: vmkik@vmkik.hu


Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Telefonszáma: (88) 814-
111 Fax száma: (88) 412-150 Elnök: Dr. Vasvári Csaba E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu


Zala Megyei Békéltető Testület Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525 Elnök: Dr. Molnár Sándor E-mail cím: zmkik@zmkik.hu;
zmbekelteto@zmkik.hu