Adatkezelési tájékoztató

Az Adatkezelési Tájékoztató hatálya a www.kolyokweb.hu weboldal, az esetleges elektronikus levelezés (e-mail), közösségi oldalon történő levelezés során történő adatkezelésre, illetve a szerződésekhez szükséges adatok kezelésére terjed ki. Az Adatkezelési Tájékoztató frissített, érvényes változata folyamatosan elérhető a https://kolyokweb.hu weboldalon.

Adatkezelő: Kasche Norbert egyéni vállalkozó
Székhely: 2151 Fót Szent Imre utca 65/2
Adószám: 57957214-1-33
e-mail: hello@kolyokweb.hu

Kasche Norbert egyéni vállalkozó a bérelhető eszközök kölcsönzésével összefüggésben – a szerződés feltételeként – az alábbi adatokat kezeli az ügyfelek hozzájárulásával az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete szerint:

magánszemély esetén:

  • név, • lakcím, • telefonszám, • e-mail cím • személyazonosító igazolvány száma • bankszámla szám

Egyéni vállalkozó esetén:

• név, • székhely, • telefonszám, • e-mail cím • adószám •személyazonosító igazolvány száma • bankszámla szám

Jogi személyekkel történő szerződéskötés esetén: a létrejövő szerződés tartalmazhat személyes adatokat, például a kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe, vagy a jogi személy képviselőjének a neve. A szerződéskötés feltétele ezen adatok ismerete. Ezen esetekben az
adatkezelés jogalapja nem hozzájárulás, hanem szerződéskötés.


Adatkezelés célja: adatkezelés alapjául szolgáló jogviszony teljesítése és bizonyítása, szerződő felek hitelt érdemlő azonosítása.

Adatkezelés időtartama: annak alapjául szolgáló jogviszonyból eredő kötelezettségek megszűnéséig tart. A kölcsönzés feltétele fentiekben megnevezett adatok megadása, mely a szerződéskötés feltétele.
Számlázással kapcsolatos adatkezelés. A számla kiállítása és tárolása jogszabályban előírt kötelezettsége az adatkezelőnek. Ha a számla kiállításhoz szükséges adatokat az érintett nem adja át, akkor számlát nem tudunk kiállítani természetes személy részére, így a szerződés kötés is meghiúsul. Számlázási nevet és címet jogszabályban előírt ideig tárolja adatkezelő jelszóval és vírusirtóval védett számítógépén, illetve számlatömbben.


Ügyfél jogosult: • személyes adatainak helyesbítését kérni • személyes adatainak törlését vagy korlátozását kérni, amennyiben az adatkezelés alapjául szolgáló jogviszony lezárult, megszűnt.

Közvetlen üzletszerzés, üzleti tájékoztatás, direkt marketing, és akciók céljából az egyéni vállalkozó adatkezelést nem végez.
Az adatkezelés alapjául szolgáló jogviszony megszűnését követően az egyéni vállalkozó a megadott adatokat tovább nem kezeli. Az adatokat az adatkezelő és annak munkatársai jogosultak megismerni, az adatokat nem teszik közzé, harmadik személyek számára nem adják ki. Kivételt képez ez utóbbi alól a követelés érvényesítése céljából történő szükséges adatkiadás pl.: hatóságoknak, jogi képviselőnek, követeléskezelőnek. Adatkezelő az érintett adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeli és az adatok biztonságáról gondoskodik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítése írásban történik az egyéni vállalkozó postai, vagy
email címén. (2151, Fót Szent Imre utca 65/2 vagy hello@kolyokweb.hu .) Az írásban érkezett kérelmekre az egyéni vállalkozó 15 napon belül érdemben válaszol írásban.
Az ügyfél lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat adatkezelési jogai megsértése esetén.